UMUM FAQ

Adakah senarai semak gejala di Selangkah digunakan untuk mendiagnosis sama ada saya dijangkiti Covid19?
  1. Soal selidik gejala & senarai semak tidak bertujuan untuk mendiagnosis sama ada anda dijangkiti COVID-19. Kedua-duanya digunakan untuk pekerja kesihatan tempatan khususnya di Selangor, Malaysia untuk menentukan jalan masuk anda semasa Program Pemeriksaan Komuniti dan untuk memantau kemajuan kesihatan anda semasa anda menjalani karantina di rumah.

  1. SELANGKAH mematuhi garis panduan standard WHO https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8serta garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membimbing aliran proses kami. http://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/garis-panduan-kkm/Annex_2_Management_of_Suspected,_Probable_and_Confirmed_COVID_07102020.pdf
Apa itu platform Selangkah ("Selangkah")?

Selangkah – “Langkah masuk dengan selamat”, atau “Step in, safely”, adalah platform inisiatif kesihatan awam yang dibuat oleh Pasukan Petugas Kerajaan Negeri Selangor untuk Covid19 (“STFC”) untuk memastikan kesihatan dan keselamatan orang dan masyarakat kita ketika perniagaan memulakan operasinya pada masa wabak COVID-19.

Dengan prinsip menurunkan kadar jangkitan COVID-19, Selangkah bertujuan untuk memfasilitasi semua perniagaan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia yang merangkumi protokol menyimpan rekod pelawat di premis perniagaan. Ini adalah perkhidmatan percuma yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk membantu dalam inisiatif pengesanan hubungan di seluruh negara.

Selangkah adalah sistem pendaftaran kemasukan automatik yang akan didirikan di premis perniagaan menggunakan QR-code. Setiap premis perniagaan akan diberi kod QR yang unik pada saat pendaftaran dan setiap pelindung premis perniagaan digalakkan untuk mengimbas kod dengan telefon pintar mereka dan mengirimkan maklumat terhad (nama dan nombor telefon) ke Selangkah. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai menjaga privasi anda, sila rujuk Privacy Statement.

Apa yang anda perlukan untuk menggunakan Selangkah?

Untuk pemilik premis perniagaan, perkara yang perlu anda lakukan ialah mendaftar di Selangkah dan menerima kod QR unik untuk premis yang ditentukan.

Anda akan diminta untuk mencetak kod QR dan memaparkannya di mana pelanggan atau pelanggan dapat melihat dan mengimbas dengan mudah sebelum masuk ke premis anda. Sekiranya syarikat anda mempunyai banyak cawangan / premis, setiap cawangan harus mempunyai kod QR sendiri.

Mengenai cara mencetak sendiri kod QR anda, sila rujuk www.selangkah.my.

Kepada para pelanggan, perkara yang perlu anda lakukan ialah mengimbas kod QR dengan telefon bimbit anda dan menyerahkan maklumat anda apabila diminta. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai menjaga privasi anda, sila rujuk Privacy Statement.

Adakah ini teknologi baharu?

Jejak-hubungan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita untuk sementara waktu. Sebagai contoh, mengunjungi rakan anda di kondominium memerlukan anda mendaftar sebagai langkah keselamatan dan keselamatan.

Walaupun kebanyakan kondominium menggunakan buku log manual untuk mengumpulkan maklumat ini, Selangkah telah mendigitalkan proses ini untuk menjadikannya lebih cekap dan ini akan membolehkan langkah-langkah tindak balas pantas STFC segera masuk untuk melindungi kesihatan anda dan orang-orang di sekitar anda. Teknologi kod QR di Selangkah mudah diakses oleh siapa saja yang mempunyai telefon pintar, baik pada iOS dan Android.

Bagaimana Selangkah akan membantu dalam mengesan hubungan?

Setelah individu diketahui dijangkiti COVID-19, pihak berkuasa kesihatan awam yang berkaitan seperti Jabatan Kesihatan Negeri akan dapat mengenal pasti dengan cepat pelanggan lain yang telah mengunjungi kawasan-kawasan ini untuk memberitahu mereka bahawa mereka telah terkena orang yang dijangkiti.

Setelah dikenal pasti, ujian dapat dilakukan lebih cepat pada orang lain yang telah mendaftar di Selangkah dan mengunjungi premis perniagaan yang sama dengan orang yang dijangkiti. Ini akan mengurangkan kadar penyebaran COVID-19, sekaligus memungkinkan pembasmian kuman ke premis dipercepat.

Adakah butiran alamat dan nombor kad pengenalan saya diperlukan?

Tidak. Selangkah hanya memerlukan nombor telefon anda untuk memberitahu anda dengan segera sekiranya anda telah menghubungi seseorang yang diketahui dijangkiti COVID-19.

Apakah jenis data yang akan direkodkan oleh Selangkah?

Nama, nombor telefon bimbit anda serta tarikh dan masa lawatan anda ke kedai tertentu. Walaupun pengumpulan dan pemrosesan data peribadi anda dalam penggunaan Selangkah Platform tidak termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 (yang mengatur pemprosesan data peribadi untuk tujuan komersial), STFC akan tetap menggunakan segala usaha yang wajar untuk mematuhi prinsip dan standard perlindungan yang ditawarkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berkenaan dengan perlindungan data peribadi anda. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai menjaga privasi anda, sila rujuk kami Privacy Statement.

Adakah Selangkah akan mengesan lokasi saya?

Tidak. Selangkah hanya mencatat tarikh dan masa anda mengimbas kod QR yang dipaparkan di premis perniagaan. Ia tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan sistem GPS telefon pintar anda.

Siapa yang akan melindungi data saya?

STFC dan kakitangannya yang sah mempunyai satu-satunya kawalan untuk mengurus dan melindungi maklumat peribadi yang dihantar di Selangkah. Sila rujuk di Privacy Statement untuk keterangan lebih lanjut.

Bolehkah pemilik premis perniagaan mengakses atau mengubah maklumat peribadi saya?

Tidak. Hanya kakitangan STFC yang sah yang akan mempunyai kawalan mutlak terhadap maklumat peribadi anda dan kami telah mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dilindungi dan selamat. Untuk meyakinkan anda lebih lanjut mengenai kewajiban STFC untuk melindungi data, Seksyen 203A Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang mendedahkan apa-apa maklumat yang telah diperoleh olehnya semasa menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang bertulis akan dihukum denda tidak lebih daripada RM 1,000,000.00 atau dengan hukuman penjara selama satu tahun, atau dengan kedua-duanya. Sila rujuk di Privacy Statement untuk keterangan lebih lanjut.

Adakah data saya akan digunakan untuk tujuan komersial?

Tidak. Maklumat peribadi anda hanya akan digunakan oleh STFC dan Jabatan Kesihatan Negeri untuk memberitahu anda secara langsung jika anda telah menghubungi orang yang dijangkiti COVID 19 di premis perniagaan yang sama yang anda lawati.

Bagaimana Selangkah berbeza dengan aplikasi mudah alih yang melacak kontak lain?

Selangkah bertujuan untuk melengkapkan dan mengisi jurang yang ada sekarang dengan aplikasi mudah alih jejak kenalan lain.

Walaupun Selangkah berguna untuk penelusuran kontak di premis, ia tidak memiliki kapasitas yang sama untuk mengesan kejadian di ruang awam (misalnya pendedahan di taman awam) tidak seperti teknologi berasaskan bluetooth.

Saya tidak mahu menggunakan kod QR atau mengambil bahagian dalam Selangkah.

Penggunaan Selangkah adalah sebahagian dari normal baru – inisiatif kesihatan awam yang akan sangat berguna dalam mengendalikan COVID-19. Ia memerlukan kerjasama pemerintah, perniagaan dan yang paling penting, individu.

Penyertaan adalah sukarela sepenuhnya. Namun, sekiranya anda memutuskan untuk tidak mencatat kunjungan anda melalui Selangkah, usaha jejak dan jejak akan terhambat dan anda boleh membahayakan keselamatan kesihatan orang yang anda sayangi dengan tidak mengetahui bahawa anda telah dijangkiti.

Selangkah adalah salah satu kaedah yang lebih berkesan untuk mengesan penyebaran jangkitan tersebut dan untuk memberitahu anda mengenai risiko secepat mungkin.

Di mana saya boleh mendapatkan maklumat lanjut?

Untuk maklumat lebih lanjut dan pernyataan privasi kami, anda boleh log masuk www.selangkah.my. Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan atau kekaburan antara kata-kata yang dinyatakan dalam versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris adalah lebih tepat.